CV-fittingen kopen

Er zijn resultaten

Perfect fit

De meest voordelige manier om een huis te verwarmen is met behulp van een centrale verwarming. Via een centraal punt - in veel gevallen de cv-ketel - wordt het water via aftakkingen naar de verschillende radiatoren gebracht. Behalve deze aftakkingen, of simpelweg leidingen, bestaat een cv-stelsel uit verbindingsstukken. Deze verbindingsstukken kunnen bestaan uit draadfittingen, insteekfittingen, knelfittingen, persfittingen of soldeerfittingen. Doordat deze fittingen of koppelingen een tweezijdige conische binnenring bevatten, kan er een veilige koppeling plaatsvinden zonder dat er lucht weglekt.

Magisch matchen

Al deze verbindingselementen dienen een ander doel: zo is het verloopstuk er bijvoorbeeld om leidingen met een verschillende diameter aan elkaar te verbinden; met een T-stuk kan een aftakking tot stand worden gebracht; met sokken of moffen kunnen de uiteinden van leidingen aan elkaar worden gekoppeld; en met een bochtfitting kan uiteraard een bocht van 45 of 90 graden worden gerealiseerd. Om opbouw van druk en geluidsproblemen te voorkomen, wordt bovendien aanbevolen om retour- en aanvoerleidingen van gelijke dikte te houden. Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot een van onze vakkundige medewerkers op onze klantenservice of in een van onze vestigingen.