Retourneren

Je kan een artikel retour brengen in elke vestiging. Neem hiervoor wel je factuur en je Bouwmaat pas mee. Er zit geen uiterste omruildatum vast aan onze service.

Terugsturen via PostNL

Indien je via PostNL een pakketje hebt ontvangen van Bouwmaat kan je deze gratis via PostNL terugsturen. Hiervoor kan je gebruik maken van het onderstaande antwoordnummer:

CEVA Logistics

T.a.v. Bouwmaat Retoureninslag

Antwoordnummer 2026

3600 VB Maarssen

Je krijgt jouw aankoopbedrag dan teruggestort op het rekeningnummer waarmee de order betaald is. Indien blijkt dat het artikel dat door ons geleverd is, beschadigd was of om andere reden ondeugdelijk was worden de kosten van de verzending door ons vergoed.

Voorwaarden retourname van artikelen:

 • Indien je een via PostNL een pakketje hebt ontvangen van Bouwmaat kan je deze ook via PostNL terugsturen. Je krijgt jouw aankoopbedrag dan teruggestort op het rekeningnummer waarmee de order betaald is. Breng je retour in de vestiging? Dan direct bij binnenkomst melden bij de Infobalie dat je iets retour komt brengen.
 • Slechts op vertoon van de originele factuur.
 • Artikel is onbeschadigd en in originele verpakking.
 • Bederfelijke artikelen en/of zakgoed worden niet retour genomen.
 • Gezaagde of op kleur gemengde artikelen worden niet retour genomen.
 • Speciaal voor jou bestelde artikelen worden niet retour genomen.
 • Uitverkoop- en/of opruimingsartikelen (OP=OP) worden niet retour genomen.
 • Artikel behoort nog tot het voorraadassortiment van de vestiging.
 • Het retour te geven bedrag zal nooit hoger zijn dan je betaald hebt.
 • Waardebonnen en/of premiums ontvangen bij de aankoop, dienen bij retourname van artikelen ook ingeleverd te worden.
 • In uitzonderlijke situaties kunnen administratiekosten worden berekend.

Herroepingsrecht consument bij online aankopen

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons Bouwmaat Nederland B.V., Nijverheidsweg 17, 3751 LP Bunschoten via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en versturen per mail. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping door een consument

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Retournering

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan Ceva Logistics (t.a.v. Bouwmaat Retourinslag, Antwoordnummer 2026, 3600 VB Maarssen) terug te zenden. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. De uitzondering hierop is goederen die via pakketbezorging retour gezonden kan worden.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het retourneren van goederen is voor eigen risico.

Uitgezonderde aankopen

Het herroepingsrecht geldt niet voor alle online aankopen. Bouwmaat sluit zich aan bij de wet en daarin opgenomen uitzonderingen op het wettelijk herroepingsrecht, waaronder (niet-limitatief):

 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.