Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is bij Bouwmaat een belangrijk onderwerp dat op verschillende manieren vorm krijgt. We maken ons hard voor het milieu. Daarnaast dragen we ook ons steentje bij aan een betere wereld. Bouwmaat vindt het belangrijk om zuinig om te gaan met mensen en planeet.

Als handelsorganisatie willen we actief bijdragen aan een betere wereld:

 • Wij bieden zoveel mogelijk duurzame producten aan
 • Wij kopen ethisch in
 • Wij trachten onze ecologische voetafdruk te beperken
 • Wij stimuleren medewerkers actief een maatschappelijke bijdrage te leveren
 • Wij gebruiken zo min mogelijk milieubelastende materialen en gaan bewust om met afval

Kijk hier wat Bouwmaat doet op diverse vlakken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hout
Leveranciers
Verf
Besparing
Duurzaameheid en veiligheid
Afval_Afvalcontainer
Transport
Goede doelen

Gecertificeerd hout

Bouwmaat zet zich in voor het milieu. Dit doen wij door verantwoorde keuzes te maken. Zoals in ons houtassortiment. Bouwmaat verkoopt FSC® en PEFC gecertificeerd hout.

De internationale keurmerken PEFC en FSC® garanderen dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. Met de verkoop van PEFC- en FSC®-gecertificeerd hout draagt Bouwmaat bij aan:

 • in stand houden van bos wereldwijd;
 • bescherming van ecologisch waardevolle gebieden;
 • bescherming van de rechten en het welzijn van arbeiders in het bos en in de handelsketen;
 • inachtneming van de rechten van (inheemse) lokale bevolking in de buurt van bos;
 • verbod op het gebruik van gevaarlijke chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen in het bosbeheer.

Kijk op onze website voor gecertificeerde producten. Deze zijn herkenbaar in de omschrijving van de producten.

pefc-label-pefc01-31-07-pefc-logo-nw fsc-logo

Certificaten:

Meer informatie:


Leveranciers

Kledingleveranciers worden getoetst op ethisch inkopen en productie, dat wil zeggen geen kinderarbeid en menswaardige productieomstandigheden. Dit wordt jaarlijks middels een code of conduct met de leveranciers vastgelegd.


Verf

Bouwmaat verkoopt o.a. acrylverf. Zowel in blik als basis voor de verfmengmachine. Acrylverf is praktisch reukloos, sneldrogend en waterverdunbaar. Deze verf is minder belastend voor het milieu dan andere verven, zoals alkydverf. De verf bevat namelijk nagenoeg geen organische oplosmiddelen. De verf kan eenvoudig worden uitgespoeld, dus het gebruik van terpentine is ook niet nodig.


Energiebesparing in de bouw

Bouwmaat stimuleert energiebesparing actief door de verkoop van onder andere isolatiematerialen en zuinige lichtbronnen. Daarnaast besparen we energie door in de vestigingen en het hoofdkantoor zoveel mogelijk gebruik te maken van lichtbronnen die zo min mogelijk energie kosten. Wij stimuleren om licht en TV/computerschermen uit te doen, indien er niemand op kantoor aanwezig is. Enkele vestigingen hebben zonnepanelen op het dak, om stroom te besparen.


Veilig en duurzaam werken

Het is belangrijk om Arbo technisch verantwoord te werken. Veiligheid is daarom belangrijk voor Bouwmaat. Of het nu om kleding, schoenen of bijvoorbeeld stofvrij werken gaat. Daarnaast geven we advies in de vorm van Product Veiligheidsbladen hoe een klant om moet gaan met gevaarlijke, vluchtige stoffen. Denk aan lijmen en verf.

Bouwmaat streeft naar duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, door het aanbieden van opleidingen, het jaarlijks uitvoeren van een medewerkers tevredenheidonderzoek, en door het voeren van een actief VGWM beleid veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Het ziekteverzuim dringen we terug door zoveel mogelijk een prettige en gezonde werkomgeving te creëren. Voor het gebruik van hefmateriaal is een heftruckcertificaat verplicht, hier wordt scherp op toegezien. Jaarlijks vindt controle op veiligheid van stellingmateriaal plaats.


Bouwmaat stimuleert een juiste afvalverwerking

Bouwmaat stimuleert een juiste afvalverwerking door haar klanten, door het aanbieden van de Afvalservice. Hiermee scheiden we op de juiste manier afval, waardoor het soms hergebruikt kan worden en we hiermee waardevolle grondstoffen niet zomaar weggooien. Afval in de vestigingen wordt ook gescheiden, zoals bijvoorbeeld papier en karton van (om)verpakkingen. Bij het bouwen van nieuwe vestigingen wordt gekeken of er zoveel mogelijk CO2 neutraal gewerkt kan worden. Materialen worden zoveel mogelijk gerecycled.


Transport

Bij de selectie van leaseauto's wordt gebruik gemaakt van het A- of B-label, om de CO2-uitstoot te beperken. Opleidingen worden zoveel mogelijk digitaal aangeboden om reiskilometers en dus brandstof te sparen.


Goede doelen en betrokkenheid

Lokaal en per franchisenemer vinden diverse initiatieven plaats, waarbij lokaal ondernemerschap en betrokkenheid voorop staat. Mooie acties waaraan we de afgelopen jaren hebben meegewerkt zijn o.a.:

 • Gered gereedschap
 • Bouwreizen om in ontwikkelingslanden weeshuizen of sanitaire voorzieningen te bouwen
 • Alp d'Huzes
 • Roparun
 • Pink Ribbon

Op deze manier dragen we niet alleen financieel ons steentje bij, maar steken we ook zelf de handen uit de mouwen.