Cement en mortels

Er zijn resultaten

Voor de grovere klussen, zoals het storten van vloeren of het ondergieten van zowel staalconstructies als (machine)installaties, bent u bij Bouwmaat aan het juiste adres. Maar ook voor de kleinere 'huis-, tuin- en keukenklussen' kunt u bij ons terecht. U vindt hier een compleet assortiment voor alle producten die u nodig hebt voor het metselen of afwerken van muren, zo ook uiteenlopende soorten zand en grind, die de voornaamste componenten vormen voor de verbindende substanties cement en mortel.

Verbindende factor

Mortel is een fijn betontype met een snelhardende bindeigenschap, zowel onder water als aan de lucht. Waar mortel vroeger uitsluitend bestond uit zand en kalk, wordt het vandaag de dag eigenlijk steevast aangevuld met cement om de sterkte ervan te optimaliseren. Hierdoor is het tegenwoordig vaak steviger dan bakstenen. Afhankelijk van het type klus zoekt u de geschikte metselspecie oftewel de mortel uit. Belangrijk hierbij is de opdroogtijd of verhardingstijd van de specifieke mortel en de werkzaamheden die u moet uitvoeren. Bij Bouwmaat vindt u voor elke klus de juiste benodigdheden. Tot slot hebben we ook zakken kalkmortel waaraan u zelf in een aangegeven verhouding het cement moet toevoegen.

Rots in de branding

Met behulp van het kalksteencement in onze webshop kan zowel witte als gekleurde mortel of beton worden aangemaakt en van het hoogwaardige portlandcement hebben we varianten die op elke situatie en klus zijn afgestemd. Zo treft u bijvoorbeeld cement aan dat gebruikt wordt om stortklaar beton aan te maken. Dit zeer snel verhardende cement beschikt over een hoge aanvangssterkte en een korte verwerkingstijd. Hoe omvangrijk de klus ook is, van onze cementen en mortels kunt u op aan!

Bovendien voldoen al onze metselspecies aan de Europese normen, zoals EN 197-1, waarin de eisen ten aanzien van de samenstelling van bestanddelen, en de chemische, mechanische en fysische eisen staan voorgeschreven.